Cooperator:

 
Statens forskningsstasjon Løken, Løken forskingsstasjon
Volbu
HEGGENES, 
Norway NO-2940

 
Source of accessions (363 accessions)

  1.  NGB 11338  Agrostis capillaris
  2.  NGB 11130  Agrostis capillaris
  3.  NGB 11132  Agrostis capillaris
  4.  NGB 2874  Agrostis capillaris
  5.  NGB 2870  Agrostis capillaris
  6.  NGB 11335  Agrostis capillaris
  7.  NGB 11342  Agrostis capillaris
  8.  NGB 11134  Agrostis capillaris
  9.  NGB 11129  Agrostis capillaris
  10.  NGB 11135  Agrostis capillaris
  11.  NGB 2859  Agrostis capillaris
  12.  NGB 11339  Agrostis capillaris
  13.  NGB 2871  Agrostis capillaris
  14.  NGB 2863  Agrostis capillaris
  15.  NGB 11126  Agrostis capillaris
  16.  NGB 11131  Agrostis capillaris
  17.  NGB 11125  Agrostis capillaris
  18.  NGB 2860  Agrostis capillaris
  19.  NGB 2868  Agrostis capillaris
  20.  NGB 2869  Agrostis capillaris
  21.  NGB 2866  Agrostis capillaris
  22.  NGB 2865  Agrostis capillaris
  23.  NGB 11128  Agrostis capillaris
  24.  NGB 11336  Agrostis capillaris
  25.  NGB 2861  Agrostis capillaris
  26.  NGB 2872  Agrostis capillaris
  27.  NGB 11341  Agrostis capillaris
  28.  NGB 11137  Agrostis capillaris
  29.  NGB 11136  Agrostis capillaris
  30.  NGB 11133  Agrostis capillaris
  31.  NGB 2873  Agrostis capillaris
  32.  NGB 11337  Agrostis capillaris
  33.  NGB 11340  Agrostis capillaris
  34.  NGB 11370  Alopecurus pratensis
  35.  NGB 11374  Alopecurus pratensis
  36.  NGB 11371  Alopecurus pratensis
  37.  NGB 11542  Alopecurus pratensis
  38.  NGB 11541  Alopecurus pratensis
  39.  NGB 11373  Alopecurus pratensis
  40.  NGB 13375  Alopecurus pratensis
  41.  NGB 11544  Alopecurus pratensis
  42.  NGB 11543  Alopecurus pratensis
  43.  NGB 5420  Bromus inermis
  44.  NGB 5422  Bromus inermis
  45.  NGB 2877  Bromus inermis
  46.  NGB 2881  Bromus inermis
  47.  NGB 5426  Bromus inermis
  48.  NGB 5421  Bromus inermis
  49.  NGB 5424  Bromus inermis
  50.  NGB 5423  Bromus inermis
  51.  NGB 2878  Bromus inermis
  52.  NGB 2875  Bromus inermis
  53.  NGB 2882  Bromus inermis
  54.  NGB 2879  Bromus inermis
  55.  NGB 13366  Bromus inermis
  56.  NGB 2883  Bromus inermis
  57.  NGB 5425  Bromus inermis
  58.  NGB 2941  Dactylis glomerata
  59.  NGB 2936  Dactylis glomerata
  60.  NGB 2888  Dactylis glomerata
  61.  NGB 7144  Dactylis glomerata
  62.  NGB 4969  Dactylis glomerata
  63.  NGB 7142  Dactylis glomerata
  64.  NGB 4971  Dactylis glomerata
  65.  NGB 2951  Dactylis glomerata
  66.  NGB 4986  Dactylis glomerata
  67.  NGB 7137  Dactylis glomerata
  68.  NGB 4999  Dactylis glomerata
  69.  NGB 4967  Dactylis glomerata
  70.  NGB 4985  Dactylis glomerata
  71.  NGB 4984  Dactylis glomerata
  72.  NGB 4988  Dactylis glomerata
  73.  NGB 7145  Dactylis glomerata
  74.  NGB 2952  Dactylis glomerata
  75.  NGB 2891  Dactylis glomerata
  76.  NGB 2959  Dactylis glomerata
  77.  NGB 7134  Dactylis glomerata
  78.  NGB 2955  Dactylis glomerata
  79.  NGB 4979  Dactylis glomerata
  80.  NGB 2889  Dactylis glomerata
  81.  NGB 2886  Dactylis glomerata
  82.  NGB 4991  Dactylis glomerata
  83.  NGB 4975  Dactylis glomerata
  84.  NGB 7140  Dactylis glomerata
  85.  NGB 2961  Dactylis glomerata
  86.  NGB 4966  Dactylis glomerata
  87.  NGB 2958  Dactylis glomerata
  88.  NGB 2960  Dactylis glomerata
  89.  NGB 7132  Dactylis glomerata
  90.  NGB 4992  Dactylis glomerata
  91.  NGB 2957  Dactylis glomerata
  92.  NGB 2944  Dactylis glomerata
  93.  NGB 2947  Dactylis glomerata
  94.  NGB 4981  Dactylis glomerata
  95.  NGB 4982  Dactylis glomerata
  96.  NGB 4987  Dactylis glomerata
  97.  NGB 4978  Dactylis glomerata
  98.  NGB 2890  Dactylis glomerata
  99.  NGB 2885  Dactylis glomerata
  100.  NGB 7135  Dactylis glomerata
  101.  NGB 4989  Dactylis glomerata
  102.  NGB 4965  Dactylis glomerata
  103.  NGB 2963  Dactylis glomerata
  104.  NGB 4990  Dactylis glomerata
  105.  NGB 4968  Dactylis glomerata
  106.  NGB 2887  Dactylis glomerata
  107.  NGB 7136  Dactylis glomerata
  108.  NGB 2937  Dactylis glomerata
  109.  NGB 4974  Dactylis glomerata
  110.  NGB 2942  Dactylis glomerata
  111.  NGB 7139  Dactylis glomerata
  112.  NGB 4994  Dactylis glomerata
  113.  NGB 2956  Dactylis glomerata
  114.  NGB 2964  Dactylis glomerata
  115.  NGB 2948  Dactylis glomerata
  116.  NGB 7141  Dactylis glomerata
  117.  NGB 11162  Dactylis glomerata
  118.  NGB 2939  Dactylis glomerata
  119.  NGB 4995  Dactylis glomerata
  120.  NGB 4993  Dactylis glomerata
  121.  NGB 4970  Dactylis glomerata
  122.  NGB 4983  Dactylis glomerata
  123.  NGB 2950  Dactylis glomerata
  124.  NGB 4980  Dactylis glomerata
  125.  NGB 4976  Dactylis glomerata
  126.  NGB 4972  Dactylis glomerata
  127.  NGB 2962  Dactylis glomerata
  128.  NGB 2954  Dactylis glomerata
  129.  NGB 5000  Dactylis glomerata
  130.  NGB 11163  Dactylis glomerata
  131.  NGB 4996  Dactylis glomerata
  132.  NGB 4997  Dactylis glomerata
  133.  NGB 2949  Dactylis glomerata
  134.  NGB 2934  Dactylis glomerata
  135.  NGB 2946  Dactylis glomerata
  136.  NGB 4973  Dactylis glomerata
  137.  NGB 2953  Dactylis glomerata
  138.  NGB 4977  Dactylis glomerata
  139.  NGB 4998  Dactylis glomerata
  140.  NGB 11127  Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa
  141.  NGB 2862  Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa
  142.  NGB 10787  Festuca ovina
  143.  NGB 2907  Festuca pratensis
  144.  NGB 2914  Festuca pratensis
  145.  NGB 6767  Festuca pratensis
  146.  NGB 6761  Festuca pratensis
  147.  NGB 6764  Festuca pratensis
  148.  NGB 5418  Festuca pratensis
  149.  NGB 5415  Festuca pratensis
  150.  NGB 5419  Festuca pratensis
  151.  NGB 6765  Festuca pratensis
  152.  NGB 6760  Festuca pratensis
  153.  NGB 6766  Festuca pratensis
  154.  NGB 2910  Festuca pratensis
  155.  NGB 5416  Festuca pratensis
  156.  NGB 2908  Festuca pratensis
  157.  NGB 2912  Festuca pratensis
  158.  NGB 2909  Festuca pratensis
  159.  NGB 5417  Festuca pratensis
  160.  NGB 6768  Festuca pratensis
  161.  NGB 6770  Festuca pratensis
  162.  NGB 6762  Festuca pratensis
  163.  NGB 6763  Festuca pratensis
  164.  NGB 6769  Festuca pratensis
  165.  NGB 6772  Festuca pratensis
  166.  NGB 2913  Festuca pratensis
  167.  NGB 2911  Festuca pratensis
  168.  NGB 5414  Festuca pratensis
  169.  NGB 11355  Festuca rubra
  170.  NGB 11147  Festuca rubra
  171.  NGB 11349  Festuca rubra
  172.  NGB 11352  Festuca rubra
  173.  NGB 11351  Festuca rubra
  174.  NGB 11347  Festuca rubra
  175.  NGB 11119  Festuca rubra
  176.  NGB 11345  Festuca rubra
  177.  NGB 11354  Festuca rubra
  178.  NGB 11148  Festuca rubra
  179.  NGB 11121  Festuca rubra
  180.  NGB 11115  Festuca rubra
  181.  NGB 11348  Festuca rubra
  182.  NGB 11146  Festuca rubra
  183.  NGB 11122  Festuca rubra
  184.  NGB 11357  Festuca rubra
  185.  NGB 11350  Festuca rubra
  186.  NGB 11116  Festuca rubra
  187.  NGB 11123  Festuca rubra
  188.  NGB 11120  Festuca rubra
  189.  NGB 11117  Festuca rubra
  190.  NGB 11346  Festuca rubra
  191.  NGB 11353  Festuca rubra
  192.  NGB 11124  Festuca rubra
  193.  NGB 11356  Festuca rubra
  194.  NGB 13351  Phalaris arundinacea
  195.  NGB 7885  Phalaris arundinacea
  196.  NGB 11376  Phalaris arundinacea
  197.  NGB 11142  Phalaris arundinacea
  198.  NGB 7148  Phalaris arundinacea
  199.  NGB 11138  Phalaris arundinacea
  200.  NGB 13645  Phalaris arundinacea
  201.  NGB 13350  Phalaris arundinacea
  202.  NGB 2853  Phalaris arundinacea
  203.  NGB 2855  Phalaris arundinacea
  204.  NGB 11377  Phalaris arundinacea
  205.  NGB 2857  Phalaris arundinacea
  206.  NGB 2858  Phalaris arundinacea
  207.  NGB 7149  Phalaris arundinacea
  208.  NGB 11144  Phalaris arundinacea
  209.  NGB 7152  Phalaris arundinacea
  210.  NGB 13352  Phalaris arundinacea
  211.  NGB 7146  Phalaris arundinacea
  212.  NGB 11378  Phalaris arundinacea
  213.  NGB 7153  Phalaris arundinacea
  214.  NGB 11140  Phalaris arundinacea
  215.  NGB 11141  Phalaris arundinacea
  216.  NGB 2854  Phalaris arundinacea
  217.  NGB 7147  Phalaris arundinacea
  218.  NGB 11143  Phalaris arundinacea
  219.  NGB 11379  Phalaris arundinacea
  220.  NGB 7884  Phalaris arundinacea
  221.  NGB 7150  Phalaris arundinacea
  222.  NGB 10786  Phleum pratense
  223.  NGB 4515  Phleum pratense
  224.  NGB 4512  Phleum pratense
  225.  NGB 2925  Phleum pratense
  226.  NGB 2915  Phleum pratense
  227.  NGB 4525  Phleum pratense
  228.  NGB 4519  Phleum pratense
  229.  NGB 10785  Phleum pratense
  230.  NGB 4510  Phleum pratense
  231.  NGB 2931  Phleum pratense
  232.  NGB 10779  Phleum pratense
  233.  NGB 4513  Phleum pratense
  234.  NGB 10780  Phleum pratense
  235.  NGB 4526  Phleum pratense
  236.  NGB 4529  Phleum pratense
  237.  NGB 4516  Phleum pratense
  238.  NGB 2930  Phleum pratense
  239.  NGB 2919  Phleum pratense
  240.  NGB 2920  Phleum pratense
  241.  NGB 4507  Phleum pratense
  242.  NGB 4527  Phleum pratense
  243.  NGB 4517  Phleum pratense
  244.  NGB 2933  Phleum pratense
  245.  NGB 2921  Phleum pratense
  246.  NGB 2929  Phleum pratense
  247.  NGB 2922  Phleum pratense
  248.  NGB 4521  Phleum pratense
  249.  NGB 10783  Phleum pratense
  250.  NGB 4520  Phleum pratense
  251.  NGB 10782  Phleum pratense
  252.  NGB 2916  Phleum pratense
  253.  NGB 4511  Phleum pratense
  254.  NGB 4508  Phleum pratense
  255.  NGB 2923  Phleum pratense
  256.  NGB 11343  Phleum pratense
  257.  NGB 2917  Phleum pratense
  258.  NGB 4522  Phleum pratense
  259.  NGB 4518  Phleum pratense
  260.  NGB 4524  Phleum pratense
  261.  NGB 4528  Phleum pratense
  262.  NGB 4509  Phleum pratense
  263.  NGB 2924  Phleum pratense
  264.  NGB 2927  Phleum pratense
  265.  NGB 10781  Phleum pratense
  266.  NGB 4523  Phleum pratense
  267.  NGB 2932  Phleum pratense
  268.  NGB 2918  Phleum pratense
  269.  NGB 4514  Phleum pratense
  270.  NGB 13365  Phleum pratense
  271.  NGB 11103  Phleum pratense
  272.  NGB 2928  Phleum pratense
  273.  NGB 10784  Phleum pratense
  274.  NGB 2895  Poa pratensis
  275.  NGB 2894  Poa pratensis
  276.  NGB 11536  Poa pratensis
  277.  NGB 11364  Poa pratensis
  278.  NGB 2906  Poa pratensis
  279.  NGB 11365  Poa pratensis
  280.  NGB 11358  Poa pratensis
  281.  NGB 11359  Poa pratensis
  282.  NGB 11367  Poa pratensis
  283.  NGB 2893  Poa pratensis
  284.  NGB 11537  Poa pratensis
  285.  NGB 2898  Poa pratensis
  286.  NGB 2892  Poa pratensis
  287.  NGB 11360  Poa pratensis
  288.  NGB 2897  Poa pratensis
  289.  NGB 11104  Poa pratensis
  290.  NGB 11368  Poa pratensis
  291.  NGB 11145  Poa pratensis
  292.  NGB 11112  Poa pratensis
  293.  NGB 2904  Poa pratensis
  294.  NGB 11362  Poa pratensis
  295.  NGB 11369  Poa pratensis
  296.  NGB 11363  Poa pratensis
  297.  NGB 11361  Poa pratensis
  298.  NGB 2905  Poa pratensis
  299.  NGB 11113  Poa pratensis
  300.  NGB 11114  Poa pratensis
  301.  NGB 11109  Poa pratensis
  302.  NGB 2901  Poa pratensis
  303.  NGB 11107  Poa pratensis
  304.  NGB 11106  Poa pratensis
  305.  NGB 11111  Poa pratensis
  306.  NGB 11366  Poa pratensis
  307.  NGB 2900  Poa pratensis
  308.  NGB 2903  Poa pratensis
  309.  NGB 11527  Trifolium hybridum
  310.  NGB 11526  Trifolium hybridum
  311.  NGB 11521  Trifolium hybridum
  312.  NGB 11523  Trifolium hybridum
  313.  NGB 11529  Trifolium hybridum
  314.  NGB 11525  Trifolium hybridum
  315.  NGB 11522  Trifolium hybridum
  316.  NGB 11530  Trifolium hybridum
  317.  NGB 11524  Trifolium hybridum
  318.  NGB 11528  Trifolium hybridum
  319.  NGB 6737  Trifolium pratense var. pratense
  320.  NGB 6747  Trifolium pratense var. pratense
  321.  NGB 6757  Trifolium pratense var. pratense
  322.  NGB 7118  Trifolium pratense var. pratense
  323.  NGB 13452  Trifolium pratense var. pratense
  324.  NGB 1581  Trifolium pratense var. pratense
  325.  NGB 1572  Trifolium pratense var. pratense
  326.  NGB 6743  Trifolium pratense var. pratense
  327.  NGB 1578  Trifolium pratense var. pratense
  328.  NGB 6733  Trifolium pratense var. pratense
  329.  NGB 1573  Trifolium pratense var. pratense
  330.  NGB 6741  Trifolium pratense var. pratense
  331.  NGB 1582  Trifolium pratense var. pratense
  332.  NGB 1580  Trifolium pratense var. pratense
  333.  NGB 6735  Trifolium pratense var. pratense
  334.  NGB 6750  Trifolium pratense var. pratense
  335.  NGB 6748  Trifolium pratense var. pratense
  336.  NGB 6736  Trifolium pratense var. pratense
  337.  NGB 6739  Trifolium pratense var. pratense
  338.  NGB 1585  Trifolium pratense var. pratense
  339.  NGB 13451  Trifolium pratense var. pratense
  340.  NGB 1586  Trifolium pratense var. pratense
  341.  NGB 6738  Trifolium pratense var. pratense
  342.  NGB 6751  Trifolium pratense var. pratense
  343.  NGB 6744  Trifolium pratense var. pratense
  344.  NGB 6756  Trifolium pratense var. pratense
  345.  NGB 6753  Trifolium pratense var. pratense
  346.  NGB 6754  Trifolium pratense var. pratense
  347.  NGB 7121  Trifolium pratense var. pratense
  348.  NGB 1574  Trifolium pratense var. pratense
  349.  NGB 1576  Trifolium pratense var. pratense
  350.  NGB 6749  Trifolium pratense var. pratense
  351.  NGB 1584  Trifolium pratense var. pratense
  352.  NGB 6752  Trifolium pratense var. pratense
  353.  NGB 6746  Trifolium pratense var. pratense
  354.  NGB 13450  Trifolium pratense var. pratense
  355.  NGB 13449  Trifolium pratense var. pratense
  356.  NGB 6740  Trifolium pratense var. pratense
  357.  NGB 11545  Trifolium pratense var. pratense
  358.  NGB 13447  Trifolium pratense var. pratense
  359.  NGB 13453  Trifolium pratense var. pratense
  360.  NGB 7120  Trifolium pratense var. pratense
  361.  NGB 1579  Trifolium pratense var. pratense
  362.  NGB 13448  Trifolium pratense var. pratense
  363.  NGB 16054  Vicia sepium